Här beskrivs de olika gruppindelningarna som vi anser ska betraktas som grundtanken och målet för hur den sibiriska aveln ska bedrivas.

Det är viktigt att vi uppfödare av rasen värnar om att bevara den sibiriska kattens genpool och att vi undviker all sorts inblandning, både med colorpoint samt med andra raser.

Det finns delade meningar om de siamesmaskade katterna ”Neva” (Neva Masquerade), då många anser att den enda skillnaden är kattens färg. Tillsammans med colorpoint genen kan dock även andra gener och egenskaper föras vidare till avkommorna.

Här nedan listas de olika gruppindelningarna som vi hoppas ska ge bättre förståelse för hur en sibirisk uppfödare bör arbeta för att bevara rasens genpool.

OBS! Dessa grupper är inte på något sätt relaterade till FIFE’s färgrupper.

  1. Katter helt utan NEM och cs-bärare i hela stamtavlan, vilket är ovanligt.

Beskrivning: Denna grupp är ovanlig då det endast finns några få katter med dessa linjer aktiva i avel idag och ibland (dock inte alltid) är de högt inavlade. Att endast arbeta med denna grupp är därav inte möjligt. Katterna i denna grupp är väldigt viktiga samt sällsynta (särskilt de med längre stamtavla) och det är katter måste bevaras. För att tillhöra grupp 1 måste varenda katt i hela stamtavlan vara SIB och ingen katt i hela stamtavlan får vara bärare av colorpoint genen.

 

  1. Katter helt utan NEM, men det finns cs-bärare någonstans i stamtavlan.

Beskrivning: Dessa linjer är helt utan NEM i hela stamtavlan, men det finns katt/er i stamtavlan som är bärare av colorpoint genen. Att en katt är bärare av colorpoint genen behöver nödvändigtvis inte betyda att en katts förfäder har parats med en Neva. Det betyder att en förfader, någonstans på vägen har stött på en colorpoint maskad katt och parats med denne. Kattungar från denna kombination bär vidare på colorpoint genen.

 

*Utdrag från Clean Genealogy: Vissa tror att om det finns cs-bärare även i dessa linjer så måste det ligga en Neva någonstans långt bakåt.

Visst, om vi skulle ha möjligheten så skulle vi kanske hitta en colorpoint katt långt tillbaka, men det skulle vara en colorpoint katt som definitivt inte skulle anses vara en Neva utan snarare någon förfader till en av de ursprungliga colorpoint raserna. Vi skulle även kanske hitta en del andra och ännu mer oönskade gener eller uttryck för den Sibiriska Katten.

 

  1. Katter med endast Mars, Mars, Nyusya som foundation-katter.

Beskrivning: Katter som endast har Nevor som foundation-katter. Några av de bästa linjerna har framställts med dessa katter som foundation. Det är viktigt att även dessa linjer får behållas i vårt avelsprogram. Katter i denna grupp blir allt ovanligare och är på väg att bli lika sällsynta som de katterna i grupp 1 och 2.

 

Jag vill även nämna Nyusya, som var en siamesmaskad katt som föddes på en gård. Ägarna dödade alla omaskade kattungar i kullen men de behöll Nyusya pga. Den ovanliga pälsfärgen och de blå ögonen. Nyusya föddes på 90-talet och registrerades som en Neva.

 

  1. Katter med flera generationer av Neva i stamtavlan.

Beskrivning: Det finns många vackra katter i grupp 4 men dom har också flera generationer av Neva i stamtavlan. Katter i denna grupp blandas i allt större utsträckning med Neva, då många uppfödare anser att eftersom katten redan har Neva i stamtavlan så gör det inget om man adderar flera. Katter i denna grupp är ofta en väg in till inbladning av även andra raser. I exempelvis Tyskland sker detta idag, där blandar man in andra raser med syftet att få in nya färger som choklad.

Det är en fråga om sunt förnuft, har du en grupp 4 katt är det upp till dig att bestämma om dess linje är värd att avla vidare på. Fråga dig själv om den linjen tillför den Sibiriska genpoolen något gott eller om det vore en förlust för rasens genpool att välja att inte avla vidare på katten. Ett annat alternativ är att behålla katten ett tag för att endast avla fram sällskapsdjur.

 

För framtida inköp av nya avelsdjur är idealet att hålla sig till grupp 1-3. Det är även önskvärt att testa kattungar och välja dom, dels enligt vanliga kriterier men att man även tar i akt om den är bärare av colorpoint genen eller inte. Det viktigaste är att bevara den ursprungliga sibiriska katten och att hålla des genpool fri från inbladning av andra raser.

 

  1. Nevor och Neva-blandningar.

Beskrivning: Katter som är Nevor men med inbladning av sibiriska katter.

Uppfödare av Neva Masquerade behöver de sibiriska katterna i deras avel, dels för att förbättra typen på nevorna och dels för att få större utbud av linjer. Många av dessa uppfödare bryr sig endast om att ex. få vissa färger på kullarna och helt struntar i att samla på sig kunskap och fakta om rasen. Majoriteten av uppfödarna idag avlar dessvärre enligt denna grupp. Dessa uppfödare som blandar sibiriska katter med Neva är inga uppfödare vi vill sälja våra katter till eller samarbeta med.

 

  1. Katter med endast Neva i stamtavlan

Beskrivning: Detta är helt i enlighet med våra mål. Uppfödare som också vill ha en total separation av raserna och dessa uppfödare anser, precis som vi, att den Sibiriska Katten och Neva Masquerade är två olika raser.

 

VI BEHÖVER ER! Ni som anser att den sibiriska katten är en naturlig ras, ni som är måna om rasens framtid och ni som vill arbeta för att bevara den ursprungliga Sibiriska kattens genpool.

 

Daniela Barros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här beskrivs de olika gruppindelningarna som vi anser ska betraktas som grundtanken och målet för hur den sibiriska aveln ska bedrivas.
Det är viktigt att vi uppfödare av rasen värnar om att bevara den sibiriska kattens genpool och att vi undviker all sorts inblandning, både med colorpoint samt med andra raser.
Det finns delade meningar om de siamesmaskade katterna ”Neva” (Neva Masquerade), då många anser att den enda skillnaden är kattens färg. Tillsammans med colorpoint genen kan dock även andra gener och egenskaper föras vidare till avkommorna.
Här nedan listas de olika gruppindelningarna som vi hoppas ska ge bättre förståelse för hur en sibirisk uppfödare bör arbeta för att bevara rasens genpool.
OBS! Dessa grupper är inte på något sätt relaterade till FIFE’s färgrupper.

1. Katter helt utan NEM och cs-bärare i hela stamtavlan, vilket är ovanligt.
Beskrivning: Denna grupp är ovanlig då det endast finns några få katter med dessa linjer aktiva i avel idag och ibland (dock inte alltid) är de högt inavlade. Att endast arbeta med denna grupp är därav inte möjligt. Katterna i denna grupp är väldigt viktiga samt sällsynta (särskilt de med längre stamtavla) och det är katter måste bevaras. För att tillhöra grupp 1 måste varenda katt i hela stamtavlan vara SIB och ingen katt i hela stamtavlan får vara bärare av colorpoint genen.

2. Katter helt utan NEM, men det finns cs-bärare någonstans i stamtavlan.
Beskrivning: Dessa linjer är helt utan NEM i hela stamtavlan, men det finns katt/er i stamtavlan som är bärare av colorpoint genen. Att en katt är bärare av colorpoint genen behöver nödvändigtvis inte betyda att en katts förfäder har parats med en Neva. Det betyder att en förfader, någonstans på vägen har stött på en colorpoint maskad katt och parats med denne. Kattungar från denna kombination bär vidare på colorpoint genen.

*Utdrag från Clean Genealogy: Vissa tror att om det finns cs-bärare även i dessa linjer så måste det ligga en Neva någonstans långt bakåt.
Visst, om vi skulle ha möjligheten så skulle vi kanske hitta en colorpoint katt långt tillbaka, men det skulle vara en colorpoint katt som definitivt inte skulle anses vara en Neva utan snarare någon förfader till en av de ursprungliga colorpoint raserna. Vi skulle även kanske hitta en del andra och ännu mer oönskade gener eller uttryck för den Sibiriska Katten.

3. Katter med endast Mars, Mars, Nyusya som foundation-katter.
Beskrivning: Katter som endast har Nevor som foundation-katter. Några av de bästa linjerna har framställts med dessa katter som foundation. Det är viktigt att även dessa linjer får behållas i vårt avelsprogram. Katter i denna grupp blir allt ovanligare och är på väg att bli lika sällsynta som de katterna i grupp 1 och 2.

Jag vill även nämna Nyusya, som var en siamesmaskad katt som föddes på en gård. Ägarna dödade alla omaskade kattungar i kullen men de behöll Nyusya pga. Den ovanliga pälsfärgen och de blå ögonen. Nyusya föddes på 90-talet och registrerades som en Neva.

4. Katter med flera generationer av Neva i stamtavlan.
Beskrivning: Det finns många vackra katter i grupp 4 men dom har också flera generationer av Neva i stamtavlan. Katter i denna grupp blandas i allt större utsträckning med Neva, då många uppfödare anser att eftersom katten redan har Neva i stamtavlan så gör det inget om man adderar flera. Katter i denna grupp är ofta en väg in till inbladning av även andra raser. I exempelvis Tyskland sker detta idag, där blandar man in andra raser med syftet att få in nya färger som choklad.
Det är en fråga om sunt förnuft, har du en grupp 4 katt är det upp till dig att bestämma om dess linje är värd att avla vidare på. Fråga dig själv om den linjen tillför den Sibiriska genpoolen något gott eller om det vore en förlust för rasens genpool att välja att inte avla vidare på katten. Ett annat alternativ är att behålla katten ett tag för att endast avla fram sällskapsdjur.

För framtida inköp av nya avelsdjur är idealet att hålla sig till grupp 1-3. Det är även önskvärt att testa kattungar och välja dom, dels enligt vanliga kriterier men att man även tar i akt om den är bärare av colorpoint genen eller inte. Det viktigaste är att bevara den ursprungliga sibiriska katten och att hålla des genpool fri från inbladning av andra raser.

5. Nevor och Neva-blandningar.
Beskrivning: Katter som är Nevor men med inbladning av sibiriska katter.
Uppfödare av Neva Masquerade behöver de sibiriska katterna i deras avel, dels för att förbättra typen på nevorna och dels för att få större utbud av linjer. Många av dessa uppfödare bryr sig endast om att ex. få vissa färger på kullarna och helt struntar i att samla på sig kunskap och fakta om rasen. Majoriteten av uppfödarna idag avlar dessvärre enligt denna grupp. Dessa uppfödare som blandar sibiriska katter med Neva är inga uppfödare vi vill sälja våra katter till eller samarbeta med.

6. Katter med endast Neva i stamtavlan
Beskrivning: Detta är helt i enlighet med våra mål. Uppfödare som också vill ha en total separation av raserna och dessa uppfödare anser, precis som vi, att den Sibiriska Katten och Neva Masquerade är två olika raser.

VI BEHÖVER ER! Ni som anser att den sibiriska katten är en naturlig ras, ni som är måna om rasens framtid och ni som vill arbeta för att bevara den ursprungliga Sibiriska kattens genpool.

Daniela Barros